İdrar sorunlarında son tedavi noktası

MESANE PİLİ

İdrar yapamama, nörojen mesane, omurilik yaralanmaları, aşırı aktif mesane, interstisyel sistit, ağrılı mesane sendromunda yeni bir alternatif – MESANE PİLİ

NÖROJEN MESANE

İDRAR KAÇIRMA

SPINA BİFİDA

İDRAR YAPAMAMA

AĞRILI MESANE

PROF. DR. RAHMİ ONUR

Üroloji Uzmanı

İlaçlara ve botoksa dirençli aşırı aktif mesanede tek çözüm

Mesane kontrol problemleri sıkıntı veren ve halsizliğe neden olan problemlerdir. Az ya da büyük miktarda idrar kaçırıyor olabilirsiniz veya mesanenizi tamamen boşaltamayabilirsiniz. Bu problemler bireyin yaşam tarzına müdahale edebilir ve günlük basit aktiviteleri ve sosyal yaşamı güçleştirebilir.

PROF. DR. RAHMİ ONUR

Üroloji Uzmanı

PROF. DR. RAHMİ ONUR Tarafından Uygulanan Mesane Pili Görüntüsü

SAKRAL NÖROMODÜLASYON TEDAVİSİ İLE NE YAPILIR?

Sakral stimülasyon yani mesane pili ile omurilikten mesaneye gelen sinirlerin uyarılması hedeflenir. Bu yolla tembelleşmiş sinir uçları ya da aşırı çalışan sinirlerde yeni bir düzenleme sağlanabilir. Mesane pili ile S3 sakral sinir kökü uyarılır. Buradana dağılan sinir uçları ilgili yerlere ileti götürür ya da gelen iletileri düzenler.

MESANE PİLİ GÜVENLİ MİDİR?

Mesane pili yani InterStim® Sistemi (nörostimülatör ve elektrod) minimal invaziv bir cerrahi işlem ile kalçanın üst kısmına yerleştirilir. Bu sistem spesifik tedavi gereksinimlerini karşılamak için tedaviyi ayarlamak amacıyla dışarıdan programlanabilen, başlatılabilen veya durdurulabilen bir sistemdir. Gerektiğinde sistem uzaktan kumanda ile kapatılabilir. Beyin MR’ı hariç MR görüntülemesi yapılması önerilmez. Hasta hareketlerini kısıtlamaz.

İlaçlara dirençli aşırı aktif mesanede tek çözüm

Mesane kontrol problemleri sıkıntı veren ve halsizliğe neden olan problemlerdir. Az ya da büyük miktarda idrar kaçırıyor olabilirsiniz veya mesanenizi tamamen boşaltamayabilirsiniz. Bu problemler bireyin yaşam tarzına müdahale edebilir ve günlük basit aktiviteleri ve sosyal yaşamı güçleştirebilir. 

PROF. DR. RAHMİ ONUR

MESANE PİLİ

Kronik Pelvik Ağrı

Kronik Pelvik Ağrı KADINDA KRONİK AĞRILI MESANE SENDROMU VE İNTERSTİSYEL SİSTİTE BAĞLI AĞRI Kadınlarda ürogenital sistemde ağrı oluşturabilen en önemli yapılardan biri mesanedir. Ağrılı mesane

DEVAMI »

Üriner Retansiyon

ÜRİNER RETANSİYON Nedensiz ve birden bire ortaya çıkan ve hiç idrar yapamama durumu oldukça nadir ancak çok rahatsız edici bir durumdur. Hasta, bu durumda sonda

DEVAMI »
BU İŞLEM BİLİNEN VE TEDAVİDEKİ YERİ KANITLANMIŞ BİR UYGULAMADIR: ABD’DE FDA ONAYI VE AVRUPADA YAYGIN KULLANIMI MEVCUTTUR

Sakral bölgedeki sinirleri uyaran ve burada var olan sinirsel problemi çözmeyi hedefleyen bir tedavi yöntemidir. * Sakral sinir kökü ön yüzü yerleştirilen bir elektrodla sürekli uyarılır. Bu uyarılma kişi tarafından hissedilmez- acı vermez- ağrı duyulmaz.

Hızlı Randevu Alın

Merak Edilenler

Sakral stimülasyon yani mesane pili ile omurilikten mesaneye gelen sinirlerin uyarılması hedeflenir. Bu yolla tembelleşmiş sinir uçları ya da aşırı çalışan sinirlerde yeni bir düzenleme sağlanabilir. Mesane pili ile S3 sakral sinir kökü uyarılır. Buradana dağılan sinir uçları ilgili yerlere ileti götürür ya da gelen iletileri düzenler.

İmplant yani elektrod yerleştirebilecek deneyim ve uzmanlıkta olunmalıdır.
Bu uygulama için Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Kursları almış olma, uzun süredir bu uygulamayı yapıyor olma ve olası sorunlarla başa çıkabilecek uzman seçilmelidir.

Üniversite hastanesi, Eğitim Araştırma veya Özel hastanelerde uygulanabilir. 

Ödeme kapsamında ücretsiz uygulama heyet raporu ve konsey tutanağı ile mümkündür. 

Nöroloji ve Psikiyatri muayeneleri gerekir.

Kuyruk sokumu kemiği (Sakrum) açıklıkları doğuştan sağlam olmalıdır.

Üniversite ve Eğitim Araştırma hastanelerinde kısmen ödeme kapsamındadır.

 • Detaylı muayene ve değerlendirme
 • Nöroloji muayenesi, konsültasyonu
 • Psikiyatri muayene ve konsültasyonı
 • Konsey raporu
 • Üroloji, Nöroloji, Psikiyatri heyet raporu
 • Muayene,
 • Üroloji, Nöroloji, Psikiyatri Konseyi
 • İşeme günlüğü- sıklık/hacim çizelgesi
 • Ürodinami incelemesi, EMG
 • Sistoskopi (gerekli olgularda)
 • Kaçırma atakları not edilmeli
 • Sfinkter değerlendirmesi
 • Anal manometri
 • Endoanal ultrason
 • Gastroenteroloji
 • Psikiyatri
 • Nöroloji
 • Genel Cerrahi değerlendirmeleri gerekli!
 • Gaita büyük abdest kaçırmasında mesane pili bu basamaklardan son rahatlıkla uygulanabilir
 • Mental retardasyon = Zeka geriliği
 • Psikiyatrik hastalık
 • Cihaz kullanma yeteneği olmayan hastalar
 • Prostat, Şeker hastalığı (Diyabet), Taş, Tümöre bağlı idrar tıkanıklığı
 • Tam sinir kesisi olan Spina Bifidalı Hastaları

 

Kontrendikasyonları

 • Genel durum bozukluğu
 • Girişim yerinde enfeksiyon
 • Rektal prolapsus
 • Ventriküler stimülatör gerektiren kardiyak rahatsızlığı olan hastalar
 • Test basamağına yetersiz yanıt veren hastalar
 • Gebelik
 • Mental kapasitesi yeterli olmayan hastalar
 • Potansiyel Ürolojik KE
 • BPH, Üretral darlık, Malignite, mesanede yapısal anomali
 • Sakrumda kemik anomalisi (agenezi)
 • Bu işlem her hastada farklı sonuçlar verebilir çünkü her hastadaki sinir hasarı, sinirsel ileti bozukluğu farklı olmaktadır. Bu nedenle mesane pili başarısı hastadan hastaya değişir. Tüm dünyada mesane pili uygulaması iki aşamalı yapılır ve ilk aşamada hastaya uygulanan test kısa süreli olur ve şayet başarı elde edilirse kalıcı pil takılır. Yani sakral nöromodülasyon işlemi ve elde edilecek yanıt yani başarı kişiseldir.

  Mesane pili, klinik çalışmalarda gösterilen uzun dönemli pozitif sonuçlarla kendini kanıtlamış bir tedavidir. Gerek mesane kontrolü gerekse bağırsak kontrolü için 5 yıllık klinik başarı gösterilmiştir.
  Uluslararası klinik kılavuzlarda bu hastalıklarda Sakral Nöromodülasyon tedavisi önerilir.
  20 yıldan fazla bir süredir dünya çapında 175.000’den fazla hastaya Mesaneve bağırsak kontrolü için bu tedavi uygulanmaktadır.

 • Mesane pili yani InterStim® Sistemi (nörostimülatör ve elektrod) minimal invaziv bir cerrahi işlem ile kalçanın üst kısmına yerleştirilir.
  Bu sistem spesifik tedavi gereksinimlerini karşılamak için tedaviyi ayarlamak amacıyla dışarıdan programlanabilen, başlatılabilen veya durdurulabilen bir sistemdir. Gerektiğinde sistem uzaktan kumanda ile kapatılabilir.
  Beyin MR’ı hariç MR görüntülemesi yapılması önerilmez.
  Hasta hareketlerini kısıtlamaz.

 • Düzelme, şikayetlerde mesane pili test aşamasında ( ortalama 2-3 hafta- maksimum 1 ay beklenir) itibaren ≥%50 azalma olarak tanımlanır.

  Hekim ve hastamız 3-7 gün içinde SNM tedavisinin semptomlar üzerinde uzun vadeli kontrol sağlayıp sağlamadığını tespit edebiliriz.
  Temel değerlendirme (3 ila 7 gün)
  Geçici elektrot ve harici bir nörostimülasyon cihazı kullanır.
  Olumlu sonuçlar alınırsa hasta implante edilen pil ile doğrudan uzun süreli tedaviye geçebilir.
  Bu değerlendirme kesin veya başarısız olursa, İleri değerlendirme önerilir veya geçici elektrot kolayca çıkarılabilir.
  İleri düzey değerlendirme (14 -21 güne kadar)
  İmplante edilmiş bir elektrot ve harici bir nörostimülasyon cihazı kullanır.
  Olumlu sonuçlar alınırsa bu elektrot yerindekalabilir;dahasonradahili nörostimülasyon cihazı implante edilecektir.
  Telin hareketi de dahil olmak üzere değerlendirme sırasında cihazla ilgili teknik problemler ve geçici ağrı gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Hastalar test cihazının çalıştırılması hakkında talimat verilmeli ve değerlendirme ve aktivite kısıtlamaları ilgili diğer önlemler dikkate alınmalıdır.

 • Aşağıdaki durumlar için güvenlilik ve etkililik belirlenememiştir:

  Hamile hastalar
  Doğmamış fetüsler
  Çocuklarda kullanım.
  Kalp cihazları
  Elektrokoter,
  Defibrilatörler,
  MR
  Hırsız detektörleri / tarama cihazlarından etkilenebilir veya bunları olumsuz yönde etkileyebilir.

  Oluşabilecek sorunlar ve Yan etkiler
  Yerleştirilen alanda ağrı,
  Yeni ağrı,
  Elektrod yer değiştirmesi
  Enfeksiyon,
  Teknik veya cihaz sorunları,
  Bağırsakta veya işeme işlevinde olumsuz değişiklik
  Sarsma veya şok hissi dahil olmak üzere istenmeyen uyarı veya sensasyonlar.

Mesane Pili

Sakral Nöromodülasyon

Hasta Bilgilendirme Hattı

Mesane pili uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçiniz. Sağlıklı günler dileriz.

Önemli Bilgilendirme

NÖROJEN MESANEDE, MESANE PİLİ ÜCRETİ SGK TARAFINDAN KARŞILANMAMAKTADIR.