• Mesane Pili
  Nedir
  Kime uygulanır?
  Our Company
  Get in Touch
  BİLGİ ALIN
  MESANE PİLİ BAŞARILI MIDIR?
  MESANE PİLİ KİMLER İÇİNDİR?
  MESANE PİLİ GÜVENLİ MİDİR?

İdrar sorunlarında son tedavi noktası

İdrar yapamama, nörojen mesane, omurilik yaralanmaları, aşırı aktif mesane, interstisyel sistit, ağrılı mesane sendromunda yeni bir alternatif – MESANE PİLİ

—————————————————————–

Mesane Pili ödemesi olan bir tedavi mi?

55 yaş altında idrar kaçırması olan- idrar yapamama ve 5 yılı aşkın süredir kronik pelvik agri çeken hastalarda SGK ÖDEMESİ BULUNUR.

55 yaş üstü- Omurilik yaralanması – Nörojen mesane – sinirsel ve psikolojik hastalarda kurum veya sigorta ÖDEMESİ BULUNMAZ.

MESANE PİLİ İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Daha fazla bilgi için tıklayınız

MESANE PİLİ NEDİR NASIL UYGULANIR?

Mesane pili yani Sakral Nöromodülasyon sakal sinir üzerine yerleştirilen elektrodermal ve bunu uyaran jeneratörden oluşur. vücut dışından belli olmaz ve hissedilmez. Uyarıcı jeneratöre pil ya danörostimülatör denir ve çok az bir kesi ile yani minimal invaziv bir cerrahi işlemle kalçanın üst kısmına yerleştirilir.
Sakral Nöromodülasyon sistemi bazı özel durumlarda tedavi gereksinimlerini karşılamak için en iyi yanıtı elde etmek amacıyla dışarıdan programlanabilen, başlatılabilen veya durdurulabilen bir sistemdir.

MESANE PİLİ (SAKRAL NÖROMODÜLASYON) UYGULAMA ALANLARI

 • İdrar kaçırma (İlaç ve botoksa dirençli)
 • İdrar Aciliyeti (önlenemeyen)
 • Sık sık idrar yapma (İlaçla düzelmeyen)
 • İdrarda Tıkanıklık
  (Prostat, taş, nörojen mesane) olmadan idrar yapamama
 • Kronik Pelvik Ağrı ( uzun süredir bulunması ve ilaçlarla iyileşme olmaması)
 • İnterstisyel Sistit ( sistoskopi ile hastalık doğrulanmış olmalıdır)
 • Kronik dışkı veya gaz kaçırma
 • Kronik kabızlık

MESANE PİLİNİN MALİYETİ

Sakral sinir stimülasyonu bir bölümü SGK tarafından karşılanan bir tedavidir. Ancak ister nörojen mesane ister aşırı aktif mesane isterse interstisyel sistit olsun tüm hastalar iki aşamada ücret farkını ödemesi gerekmektedir. Bu farkın hesaplanması için lütfen tıklayınız.

Tüm hastalarda SGK, Özel sigorta, diğer güvenceler olsun ya da olmasın işlem için ücret farkı alınmaktadır. Bu fark 1. aşma için ayrı olup eğer bu aşamada başarı sağlanırsa 2. aşama için daha farklı olmaktadır.

sakral
Bu işlem her hastada farklı sonuçlar verebilir çünkü her hastadaki sinir hasarı, sinirsel ileti bozukluğu farklı olmaktadır. Bu nedenle mesane pili başarısı hastadan hastaya değişir.
Mesane pili yani InterStim® Sistemi (nörostimülatör ve elektrod) minimal invaziv bir cerrahi işlem ile kalçanın üst kısmına yerleştirilir.
Sakral stimülasyon yani mesane pili ile omurilikten mesaneye gelen sinirlerin uyarılması hedeflenir. Bu yolla tembelleşmiş sinir uçları ya da aşırı çalışan sinirlerde yeni bir düzenleme sağlanabilir.

Sakral Nöromodülasyon

Mesane Pili Başarısı Nasıl Anlaşılır?

Düzelme, şikayetlerde mesane pili test aşamasında ( ortalama 2-3 hafta- maksimum 1 ay beklenir) itibaren ≥%50 azalma olarak tanımlanır.

Hekim ve hastamız 3-7 gün içinde SNM tedavisinin semptomlar üzerinde uzun vadeli kontrol sağlayıp sağlamadığını tespit edebiliriz.
Temel değerlendirme (3 ila 7 gün)
Geçici elektrot ve harici bir nörostimülasyon cihazı kullanır.
Olumlu sonuçlar alınırsa hasta implante edilen pil ile doğrudan uzun süreli tedaviye geçebilir.
Bu değerlendirme kesin veya başarısız olursa, İleri değerlendirme önerilir veya geçici elektrot kolayca çıkarılabilir.
İleri düzey değerlendirme (14 -21 güne kadar)
İmplante edilmiş bir elektrot ve harici bir nörostimülasyon cihazı kullanır.
Olumlu sonuçlar alınırsa bu elektrot yerindekalabilir;dahasonradahili nörostimülasyon cihazı implante edilecektir.
Telin hareketi de dahil olmak üzere değerlendirme sırasında cihazla ilgili teknik problemler ve geçici ağrı gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Hastalar test cihazının çalıştırılması hakkında talimat verilmeli ve değerlendirme ve aktivite kısıtlamaları ilgili diğer önlemler dikkate alınmalıdır.

Nörojen Mesanede Mesane Pili

Mesane pili yani Sakral nöromodülasyon mesaneye ait patolojileri tedavide kullanılır. Ancak, nörojen mesanesi olan hastalarda diğer hastalara oranla daha az çalışma, tecrübe ve bilgi bulunur.

Eğer işeme sorununuz:

– düşme
– kaza
– spina bifida
– travma
– Felç
– Beyin kanaması
– Multiple skleroz
– Demans-bunama
– Shy Drager
– Parkinson
– Geçirilmiş bel ameliyatları

Mesane Pili Başvuru
Mesane pili hangi hastalıklar için uygulanabilir?

Prof. Dr. Rahmi Onur Bilgilendiriyor

Güncel içerikler

Ağrılı Mesane

KADINDA KRONİK AĞRILI MESANE SENDROMU VE İNTERSTİSYEL SİSTİTE BAĞLI AĞRI Kadı…