Sakral nöromodülasyon ile tedavisi ile ne yapılır?

Sakral stimülasyon yani mesane pili ile omurilikten mesaneye gelen sinirlerin uyarılması hedeflenir.

Bu yolla tembelleşmiş sinir uçları ya da aşırı çalışan sinirlerde yeni bir düzenleme sağlanabilir.

Mesane pili ile S3 sakral sinir kökü uyarılır. Buradana dağılan sinir uçları ilgili yerlere ileti götürür ya da gelen iletileri düzenler.

Mesane pili ile Mesaneye, idrar kanalı çıkışına giden sinirler uyarılır

Mesane Pili Nerede ve Kimler tarafından yapılabilir?

 • İmplant yani elektrod yerleştirebilecek deneyim ve uzmanlıkta olunmalıdır.
 • Bu uygulama için Avrupa Sürekli Tıp Eğitimi Kursları almış olma, uzun süredir bu uygulamayı yapıyor olma ve olası sorunlarla başa çıkabilecek uzman seçilmelidir.

Mesane Pili için ne gerekir?

 • 2- Bu uygulamayı sıkça yapan, konusunda uzman ve bir problem çıktığında yani komplikasyon, düzeltme, yeniden ayarlama gerektiğinde- bunu giderebilecek yeterlilik ve tecrübede hekim
 • 3-Nöroloji, psikiyatri, üroloji konsultasyonları
 • 4- Heyet raporu
 • 5- Konsey tutanağı

Mesane Pili ödemesi olan bir tedavi mi?

Hayır

SGK kapsamında veya memur, işçi, çalışan ya da herhangi bir sigortanız dahi olsa bu tedavi için devlet ödemesi BULUNMAZ.

Tedavi uygulaması için birinci aşama ( test ) ve kalıcı pil için hastalar bir miktar FARK ödemek zorundadır.

Mesane Pili için hasta Nasıl Değerlendirilir? Tedaviye giden Adımlar Nedir?

 • Detaylı muayene ve değerlendirme
 • Nöroloji muayenesi, konsültasyonu
 • Psikiyatri muayene ve konsültasyonı
 • Konsey raporu
 • Üroloji, Nöroloji, Psikiyatri heyet raporu

İdrar sorunları için Mesane pilinde değerlendirme nasıl yapılır?

 • Muayene,
 • Üroloji, Nöroloji, Psikiyatri Konseyi
 • İşeme günlüğü- sıklık/hacim çizelgesi
 • Ürodinami incelemesi, EMG
 • Sistoskopi (gerekli olgularda)

Gaita ( Büyük abdest) kaçırma tedavisinde Mesane pili için GEREKENLER!

 • Kaçırma atakları not edilmeli
 • Sfinkter değerlendirmesi
 • Anal manometri
 • Endoanal ultrason
 • Gastroenteroloji
 • Psikiyatri
 • Nöroloji
 • Genel Cerrahi değerlendirmeleri gerekli!
 • Gaita büyük abdest kaçırmasında mesane pili bu basamaklardan son rahatlıkla uygulanabilir

Kime Mesane pili UYGULANAMAZ?

 • Mental retardasyon = Zeka geriliği
 • Psikiyatrik hastalık
 • Cihaz kullanma yeteneği olmayan hastalar
 • Prostat, Şeker hastalığı (Diyabet), Taş, Tümöre bağlı idrar tıkanıklığı
 • Tam sinir kesisi olan Spina Bifidalı Hastaları

Kontrendikasyonları

 • Genel durum bozukluğu
 • Girişim yerinde enfeksiyon
 • Rektal prolapsus
 • Ventriküler stimülatör gerektiren kardiyak rahatsızlığı olan hastalar
 • Test basamağına yetersiz yanıt veren hastalar
 • Gebelik
 • Mental kapasitesi yeterli olmayan hastalar
 • Potansiyel Ürolojik KE
 • BPH, Üretral darlık, Malignite, mesanede yapısal anomali
 • Sakrumda kemik anomalisi (agenezi)

Kime Mesane başarılı olur mu?

Bu işlem her hastada farklı sonuçlar verebilir çünkü her hastadaki sinir hasarı, sinirsel ileti bozukluğu farklı olmaktadır. Bu nedenle mesane pili başarısı hastadan hastaya değişir. Tüm dünyada mesane pili uygulaması iki aşamalı yapılır ve ilk aşamada hastaya uygulanan test kısa süreli olur ve şayet başarı elde edilirse kalıcı pil takılır. Yani sakral nöromodülasyon işlemi ve elde edilecek yanıt yani başarı kişiseldir.

Mesane pili, klinik çalışmalarda gösterilen uzun dönemli pozitif sonuçlarla kendini kanıtlamış bir tedavidir. Gerek mesane kontrolü gerekse bağırsak kontrolü için 5 yıllık klinik başarı gösterilmiştir.
Uluslararası klinik kılavuzlarda bu hastalıklarda Sakral Nöromodülasyon tedavisi önerilir.
20 yıldan fazla bir süredir dünya çapında 175.000’den fazla hastaya Mesaneve bağırsak kontrolü için bu tedavi uygulanmaktadır.

Mesane Pili Güvenli midir?

Mesane pili yani InterStim® Sistemi (nörostimülatör ve elektrod) minimal invaziv bir cerrahi işlem ile kalçanın üst kısmına yerleştirilir.
Bu sistem spesifik tedavi gereksinimlerini karşılamak için tedaviyi ayarlamak amacıyla dışarıdan programlanabilen, başlatılabilen veya durdurulabilen bir sistemdir. Gerektiğinde sistem uzaktan kumanda ile kapatılabilir.
Beyin MR’ı hariç MR görüntülemesi yapılması önerilmez.
Hasta hareketlerini kısıtlamaz.

Nörojen Mesanede Mesane Pili

Mesane pili yani Sakral nöromodülasyon mesaneye ait patolojileri tedavide kullanılır. Geçirilmiş bel ameliyatlarına bağlıysa bu duruma nörojen mesane denir ve mesane pili uygulandıktan sonra başarı değerlendirilir.

Eğer işeme sorununuz:

– düşme
– kaza
– spina bifida
– travma
– Felç
– Beyin kanaması
– Multiple skleroz
– Demans-bunama
– Shy Drager
– Parkinson
– Geçirilmiş bel ameliyatları

Başarı Nasıl Anlaşılır?

Düzelme, şikayetlerde mesane pili test aşamasında ( ortalama 2-3 hafta- maksimum 1 ay beklenir) itibaren ≥%50 azalma olarak tanımlanır.

Hekim ve hastamız 3-7 gün içinde SNM tedavisinin semptomlar üzerinde uzun vadeli kontrol sağlayıp sağlamadığını tespit edebiliriz.
Temel değerlendirme (3 ila 7 gün)
Geçici elektrot ve harici bir nörostimülasyon cihazı kullanır.
Olumlu sonuçlar alınırsa hasta implante edilen pil ile doğrudan uzun süreli tedaviye geçebilir.
Bu değerlendirme kesin veya başarısız olursa, İleri değerlendirme önerilir veya geçici elektrot kolayca çıkarılabilir.
İleri düzey değerlendirme (14 -21 güne kadar)
İmplante edilmiş bir elektrot ve harici bir nörostimülasyon cihazı kullanır.
Olumlu sonuçlar alınırsa bu elektrot yerindekalabilir;dahasonradahili nörostimülasyon cihazı implante edilecektir.
Telin hareketi de dahil olmak üzere değerlendirme sırasında cihazla ilgili teknik problemler ve geçici ağrı gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Hastalar test cihazının çalıştırılması hakkında talimat verilmeli ve değerlendirme ve aktivite kısıtlamaları ilgili diğer önlemler dikkate alınmalıdır.

Yan Etki ve Önlemler Nelerdir?

Aşağıdaki durumlar için güvenlilik ve etkililik belirlenememiştir:

Hamile hastalar
Doğmamış fetüsler
Çocuklarda kullanım.
Kalp cihazları
Elektrokoter,
Defibrilatörler,
MR
Hırsız detektörleri / tarama cihazlarından etkilenebilir veya bunları olumsuz yönde etkileyebilir.

Oluşabilecek sorunlar ve Yan etkiler
Yerleştirilen alanda ağrı,
Yeni ağrı,
Elektrod yer değiştirmesi
Enfeksiyon,
Teknik veya cihaz sorunları,
Bağırsakta veya işeme işlevinde olumsuz değişiklik
Sarsma veya şok hissi dahil olmak üzere istenmeyen uyarı veya sensasyonlar.