ÜRİNER RETANSİYON

Nedensiz ve birden bire ortaya çıkan ve hiç idrar yapamama durumu oldukça nadir ancak çok rahatsız edici bir durumdur. Hasta, bu durumda sonda taktırma ya da kendi kendine temiz aralıklı kateter (TAK) kullanarak mesanesini boşaltmak zorunda kalır. Bu durum en az 6 ay sürdüğü takdirde idrar yapamama durumu “Kronik üriner retansiyon” ya da “nörojenik olmayan kronik tıkanıklık” adını alır.

Bir kişide idrar yapamamanın veya yetersiz boşaltmanın tanımı; işeme sonrası mesanede en az 300 ml idrar kalması olarak tanımlanır.

Neden olur?

Mesane kası (detruzör) yetmezliği/zayıflığı veya kronik mesane çıkışı tıkanıklığı yapan hastalıklara bağlı idrar yapamama oluşur.

İdrar yapamama akut (geçici) ya da kronik (kalıcı) olabilir.
Hasta kısmen yapabilir ya da hiç idrar yapamaz.
Ağrılı olabilir veya ağrısızdır.
Tıkanıklığıa bağlıdır veya tıkanıklık yoktur.
Ürodinamide yüksek basınçlı ya da düşük basınçlıdır.
Geçici tıkanıklıkta nörolojik, onkolojik veya cerrahilere bağlı olarak kısa geçici bir sorun olabilir. Bu sorunlar ortadan kalktığında idrar sorunu çözülebileceği için bu hasta grubu kronik idrar yapamayan hastalardan farklıdır.

Teşhis:

En az 2 farklı zamanda mesanede kalan artık idrar ölçümünde 300 ml veya üzerinde kalan idrar olması durumunda tanı konulabilir.

Altta yatan nedenlerin sinirsel olmadığı, kaza, düşme, felç ya da doğuştan olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Böbrekler ve mesane kontrolü yapılmalı. Taş, şişme, kitle, böbrek yetmezliği araştırılmalıdır. Bazı hastalarda kronik idrar yapamama hiç bir şikayete yol açmazken- bazı hastalarda mesanede aşırı büyüme, böbrek ve kanallarda şişme hatta böbrek fonksiyon kaybı yapabilir.

İdrar yolu enfeksiyonu, üre artışı, artmış serum kreatinin değerleri olabilir.

Hidronefroz ve hidroüreteronefroz risk olduğunu gösterir.

Altta yatan durumu görebilmek adına ürodinami vazgeçilmez çok önemli bir testtir. Reflü olana hastalarda videoürodinami yapılmalıdır.

+90 552 008 9595

Mesane pili uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçiniz. Sağlıklı günler dileriz.

Randevu Alın